w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025

Uchwała Nr XXII/202/2016

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 września 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Przyjąć Strategię Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2016-2025
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.10.2016 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż