w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kuźnia Raciborska do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

Uchwała nr X/70/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17 maja 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kuźnia Raciborska

do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Kuźnia Raciborska do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich jako członek zwyczajny, na zasadach określonych w Statucie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska oraz Zastępcę Burmistrza do reprezen-towania gminy Kuźnia Raciborska na zebraniach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Kuźnia Raciborska do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2007 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż