w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość

Uchwała Nr IX/88/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku art. 14 ust.1 i ust.5 oraz art. 37 ust. 2 pkt.2 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.782).

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz.
 

nr 159/7 k.m. 1 położonej w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,0233ha, zapisanej w KW GL1R/00026167/3, na rzecz Województwa Śląskiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa

tj. obniżoną o 30 %.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2015 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż