w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała nr XXI/198/2016

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 sierpnia 2016r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) w związku art. 13 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r.,poz.1774 ze zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§1

Wyrazić zgodę na zamianę zabudowanej działki stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 331/1 k.m2 o powierzchni 0,0031ha, zapisanej w KW GL1R/00042956/9, na niezabudowaną dz. nr 159/29 k.m6 o powierzchni 0,0535ha, zapisaną w KW GL1R/00039861/2, położoną w Kuźni Raciborskiej, stanowiącą własność Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej „Samopomoc Chłopska” w Kuźni Raciborskiej.

 

§2

Traci moc uchwała nr XIX/186/2016 z dnia 24 maja 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2016 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż