w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Racibórz

Uchwała nr XLIII/398/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Negatywnie zaopiniować projekt uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji, przekazany przez Prezydenta Miasta Raciborza za pismem z dnia 28 września 2009 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Racibórz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2009 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż