w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Budziska

Uchwała Nr XII/139/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Budziska

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z § 23 ust. 1 Statutu Sołectwa Budziska uchwalonego w dniu 9.10.2002r. uchwałą Nr XLIX/374/2002 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 80, poz.2885)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Uznać skargę złożoną w dniu 26.10.2011 r. przez Tadeusza Korala na Sołtysa Sołectwa Budziska Panią Ingeborga Depta za zasadną.

§ 2

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do pisemnego zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Budziska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2011 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż