Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r.

  Zarządzenie Nr B.0151-5/05

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 11.01.2005 r.

 

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 126 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam:

1.       Zatwierdzić układ wykonawczy budżetu gminy na 2005 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem 1 i  2.

2.       Zatwierdzić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.       Zatwierdzić plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.       Przekazać gminnym jednostkom organizacyjnym informację o planowanych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2005 rok.

5.       Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

6.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Ernest Emrich

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2005 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.01.2005 13:55Dodano załącznik "Plan finansowy dochodów dot. realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej "
(Aleksander Serafin)
18.01.2005 13:55Dodano załącznik "Plan finansowy zadań z zakresu
administracji rządowej"
(Aleksander Serafin)
17.01.2005 11:57 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)