w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborsk

Uchwała Nr XVII/154/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 października 2007r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Wyrazić zgodę na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźni Raciborskiej wkładu pieniężnego w wysokości
649 000 zł. (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) na podwyższenie udziału Gminy Kuźnia Raciborska w kapitale zakładowym Spółki poprzez objęcie nowych udziałów.

2.      Łączna wartość wkładu pieniężnego wynosi 649 000 zł. (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i w zamian Gmina Kuźnia Raciborska obejmie 1 298 (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł. (pięćset złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborsk
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2007 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż