w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała nr ............................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ............................

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art.32 ust.1, art.37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102, poz.651 z 2010 r. ze zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej oznaczonych dz. nr nr :

1)       649/4 k.m3 o pow.0,1046ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi Księgę Wieczystą Nr  31249,

2)       652/18 k.m3 o pow.0,0101ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi Księgę Wieczystą Nr  45232,

3)       652/19 k.m3 o pow. 0,0139ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi Księgę Wieczystą Nr  31249,

na rzecz Hanny i Jerzego Bandurskich, którzy są użytkownikami wieczystymi w/w nieruchomości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2011 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż