w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia kolejnych umów użyczenia tych samych lokali przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

 Uchwała Nr XI/121/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 października 2011r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia kolejnych umów użyczenia tych samych lokali przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na zawarcie, z tymi samymi podmiotami, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej kolejnych umów użyczenia na okres 3 lat, tych samych lokali znajdujących się w budynku położonym w Kuźni Raciborskiej przy ul. Powstańców 15 na działce nr 737/19 zapisanej w KW 35816, przekazanej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w trwały zarząd.
  2. Zgoda na zawarcie umów w określonych w pkt 1 dotyczy:

a)       Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Kuźni Raciborskiej,

b)       Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Jerozolima” w Kuźni Raciborskiej,

c)       Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kuźni Raciborskiej,

d)       Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej Koło w Kuźni Raciborskiej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia kolejnych umów użyczenia tych samych lokali przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2011 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż