OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Arki Bożka 9 w miejscowości Kuźnia Racibors

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

IB 341.11/2007

1.

Nazwa i adres zamawiającego

Pełna nazwa zamawiającego:

Gmina Kuźnia Raciborska

Adres:

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

NIP: 639-10-02-778                               REGON: 000527983

tel. (032) 419-14-17, 419-12-24              fax. (032) 419-14-32

e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl;             www.kuzniaraciborska.pl

2.

Osoba upoważniona do kontaktów

Wojciech Błajda, tel. (032) 419-12-24, fax. (032) 419-14-32

e-mail: wojciech.blajda@umkuznia.pl

3.

Przedmiot zamówienia

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Arki Bożka 9 w miejscowości Kuźnia Raciborska.

4.

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

5.

Data udzielenia zamówienia

2007-08-20

6.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Przedsiębiorstwo Budowlane „LEMTER” Maciej Lempart

41-902 Bytom, ul. Mickiewicza 66

7.

Informacja o cenie wybranej oferty

Cena wybranej oferty: 143.353,22 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote 22/100 groszy)

8.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca przedstawił w ofercie najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Arki Bożka 9 w miejscowości Kuźnia Racibors
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2007 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż