w sprawie: wyrażenia opinii o likwidacji aglomeracji Turze

 

Uchwała Nr XLIV/423/2014

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

 z dnia 17 października 2014 roku

 

                     w sprawie: wyrażenia opinii o likwidacji aglomeracji Turze

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

         § 1

 

Zaopiniować pozytywnie likwidację aglomeracji Turze wyznaczonej rozporządzeniem nr 4/08 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2008 r. o równoważnej liczbie mieszkańców  3561, która obejmuje swym zakresem miejscowości: Turze, Siedliska, Budziska, Ruda i Kuźnia Raciborska (Nowy Świat) w Gminie Kuźnia Raciborska.

 

§ 2

Traci moc uchwała nr XLIII/413/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji aglomeracji Turze.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: wyrażenia opinii o likwidacji aglomeracji Turze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2014 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż