Uchwała Nr V/58/2003

Uchwała Nr V/58/2003

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31.03.2003r.

w sprawie nazewnictwa ulic na terenie gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001r. 1591z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Potwierdza się nazwy ulic w Gminie Kuźnia Raciborska:

 1. W Jednostce Pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej:
 2. 1) Moniuszki – której przebieg i położenie określa załącznik nr 1

 3. W sołectwie Rudy:
  1. Biały Dwór - której przebieg i położenie określa załącznik nr 2
  2. Borowa - której przebieg i położenie określa załącznik nr 3
  3. Brzozowa - której przebieg i położenie określa załącznik nr 4
  4. Kolonia Renerowska - której przebieg i położenie określa załącznik nr 5
  5. Krótka - której przebieg i położenie określa załącznik nr 6
  6. Łąkowa - której przebieg i położenie określa załącznik nr 7
  7. Mickiewicza - której przebieg i położenie określa załącznik nr 8
  8. Paproć - której przebieg i położenie określa załącznik nr 9
  9. Podbiała - której przebieg i położenie określa załącznik nr 10
  10. Polna - której przebieg i położenie określa załącznik nr 11
  11. Powstańców Śląskich – której przebieg i położenie określa załącznik nr 12
  12. Przerycie – której przebieg i położenie określa załącznik nr 13
  13. Rogera - której przebieg i położenie określa załącznik nr 14
  14. Rzeczna – której przebieg i położenie określa załącznik nr 15
  15. Sobieskiego – której przebieg i położenie określa załącznik nr 16
  16. Szkolna – której przebieg i położenie określa załącznik nr 17
  17. Szybki – której przebieg i położenie określa załącznik nr 18
  18. Świętojańska – której przebieg i położenie określa załącznik nr 19
  19. Zielona – której przebieg i położenie określa załącznik nr 20
  20. Dworcowa – której przebieg i położenie określa załącznik nr 21

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-)MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr V/58/2003
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2003 13:52