w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr XIX/185/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13.12.2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

lokalu użytkowego


 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9) lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 261 poz. 2603

z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się przy
ul. Kościuszki 5 z dotychczasowym najemcą, na okres 3 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2007 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż