ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz uczniów w roku szkolnym 2007/2008 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach, przy ul. Rogera 2 i do Przedszkola w Rudach

MIEJSKI  ZESPÓŁ OŚWIATY
47-420- KUŹNIA  RACIBORSKA, UL. SŁOWACKIEGO 6
tel. 032/ 419-13-75 fax. 032/419-10-93

e-mail: wczogala@poczta.onet.pl

Kuźnia Raciborska, dn. 24.08.2007 r.

Komisja Przetargowa
Miejskiego Zespołu Oświaty
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 6
 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Komisja przetargowa zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na zadanie „Dowóz uczniów w roku szkolnym 2007/2008 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach, przy ul. Rogera 2 i do Przedszkola w Rudach,
przy ul. Raciborskiej
17” wybrała do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO  KOMUNIKACJI  SAMOCHODOWEJ

W RACIBORZU Sp. z o.o.

47-400 RACIBÓRZ
ul. Środkowa 5

tel. 032/415 33 80  fax. 032/415 48 07

Cena wybranej oferty brutto : 44.196,69 PLN brutto

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów 100 pkt.

Do przetargu ponadto przystąpiły:

1. VEOLIA  TRANSPORT Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o.

    47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

    ul. 24 Kwietnia 2

Oferta uzyskała – 75 pkt.

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SAM-2”

    ul. Płonia 7

    47-420 Turze

 Oferta uzyskała – 71 pkt.

  

W czasie postępowania o udzielenie zamówienia żadna z ofert nie została odrzucona
i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wynik przetargu został zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty
w Kuźni Raciborskiej w dniu 24.08.2007 r.

                                                              

                                                         Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                                                                                   (-) Wiesława Kosiarska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz uczniów w roku szkolnym 2007/2008 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach, przy ul. Rogera 2 i do Przedszkola w Rudach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.08.2007 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.