w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Uchwała nr III/18/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.12.2006r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie  zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146, poz. 1223 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Ustalić miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Pani Rity Serafin następująco:

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.900 zł.
  2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1.305 zł.
  3. Dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1.041 zł.
  4. Dodatek za wieloletnią pracę wg obowiązujących przepisów (20%) w wysokości 780 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 04.12.2006r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2006 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż