wersja do wydruku Monika Jordan 27.07.2018 09:24

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok

Zarządzenie Nr B.120.1.53.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16 lipca 2018 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.213.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16.07.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów o kwotę 21 904,96 zł  i po stronie wydatków  o kwotę 673,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 42 364 544,10 zł,

po stronie wydatków kwotą 24 436 290,46 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

           

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 
           

Burmistrza Nr B.120.1.53.2018

 
           

z dnia 16.07.2018 r.

 
                   
 

§ 1

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

673,96

 

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 

673,96

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

673,96

 

2.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

21 231,00

 

 

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

 

21 231,00

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

 

21 231,00

 
             

 

 

 
       

Razem

 

21 904,96

 

§ 2

 

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

673,96

 

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 

673,96

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

658,98

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

14,98

 
             

 

 

 
       

Razem

 

673,96

 

 

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

       

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 
       

Burmistrza Nr B.120.1.53.2018

 
       

z dnia 16.07.2018 r.

 
               
 

§ 1

 

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie wydatków na 2018 rok:

 
               

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

 
 

Zmniejszenia

Zwiększenia

 
 

1.

926

 

 

Kultura fizyczna

4 200,00

4 200,00

 

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

4 200,00

4 200,00

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 500,00

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 700,00

 

 

 

 

4260

Zakup energii

700,00

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

926

 

 

Kultura fizyczna

1 900,00

1 900,00

 

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

1 900,00

1 900,00

 

 

 

 

4260

Zakup energii

1 900,00

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Razem

6 100,00

6 100,00

 
               

 

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.07.2018 09:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż