w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr X/108/2003 z dnia 16.09.2003 r.

Uchwała nr XXII/189/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31.08.2004 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr X/108/2003 z dnia 16.09.2003 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 65 ust. 1 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2002 r. Nr 75, poz. 2653)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

W uchwale nr X/108/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.09.2003 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Kuźnia Raciborska zmienić zapis § 3, który otrzymuje brzmienie:  „komisję doraźną powołuje się na okres do końca bieżącej kadencji Rady Miejskiej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr X/108/2003 z dnia 16.09.2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2004 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż