Struktura wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Struktura wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Formularz Akarta informacyjna dla:

 • wniosków o wydanie decyzji,

 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

 • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego.

Formularz B – karta informacyjna dla:

 • decyzji i postanowień,

 • wskazań lokalizacyjnych.

Formularz Ckarta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów.

Formularz D karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów.

Formularz Ekarta informacyjna dla:

 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 • analiz porealizacyjnych,

 • przeglądów ekologicznych,

 • raportów o bezpieczeństwie,

 • dokumentacji mierniczo – geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Formularz F karta informacyjna dla:

 • prognoz oddziaływania na środowisko,

 • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,

 • opracowań ekofizjograficznych,

 • rejestrów substancji niebezpiecznych,

 • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,

 • rejestrów poważnych awarii.

Formularz G karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Formularz H karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Formularz Ikarta informacyjna dla innych dokumentów.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Struktura wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2007 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż