w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2007 rok

Uchwała nr VII/41/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 lutego 2007r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2007 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), § 26 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz. Woj. Śl.
z 2002 r. Nr 75, poz. 2653)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Plan pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2007 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż