Statut - Osiedle nr 1

 

UCHWAŁA Nr XLIX/381/2002

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Jednostki Pomocniczej "Osiedle nr 1".

 

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718),

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1. Uchwala się Statut Jednostki Pomocniczej "Osiedle Nr 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XLI/298/2002 z dnia 23.01.2002 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut - Osiedle nr 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2003 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.07.2003 09:39Dodano załącznik "załącznik"
(Aleksander Serafin)
15.07.2003 09:28 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)