w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr XII/141/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) w związku z art. 3051 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz.93 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska oznaczonych:

1)       dz. nr 950/9 obręb Kuźnia Raciborska k.m. 4 zapisana w KW 41802,

2)       dz. nr 959/5 obręb Kuźnia Raciborska k.m. 4 zapisana w KW 42956,

3)       dz. nr 968 obręb Kuźnia Raciborska k.m. 4 zapisana w KW 41802,

4)       dz. nr 947/2 obręb Kuźnia Raciborska k.m. 4 zapisana w KW 42956,

5)       dz. nr 105/2 obręb Turze k.m. 1 zapisana w KW 43249,

6)       dz. nr 535/1 obręb Budziska k.m. 1 zapisana w KW 43275,

7)       dz. nr 535/2 obręb Budziska k.m. 1 zapisana w KW 43275,

8)       dz. nr 535/3 obręb Budziska k.m. 1 zapisana w KW 43275,

9)       dz. nr 624/2 obręb Turze k.m. 3 zapisana w KW 43808,

10)   dz. nr 562 obręb Turze k.m. 4 zapisana w KW 42511.

na rzecz spółki Energetyka Polska GAMÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 10/3 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Krakowie Śródmieściu pod nr KRS 0000345681.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2011 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż