w sprawie powołania Sekretarza Miasta Kuźnia Raciborska

Uchwała nr V/27/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie powołania Sekretarza Miasta Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Powołać Dominika Klimanek na stanowisko Sekretarza Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie powołania Sekretarza Miasta Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2007 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż