w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr B.0151- 276/05

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29.12.2005 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001r. z późn.zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XXIII/195/2004 z dnia 05.10.2004r. w sprawie sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr B.0151-233/05 z dnia 15.11.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

zarządzam:

§1

1.       Sprzedać na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Marii Ernisz lokal mieszkalny nr 22/2 w budynku przy ul.Arki Bożka 22-24 w Kuźni Raciborskiej, położony na parterze składający się z 1 pokoju, łazienki, przedpokoju, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 34,17m2, z przynależną piwnicą o pow.10,70m2  wraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr 333/18 k.m.2 o pow.0,0459ha zapisanej w KW 39456, na której znajduje się budynek. Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 522/10000

2.       Określić wartość lokalu mieszkalnego, po zastosowaniu bonifikaty od ceny wyszacowanej – w wysokości 1885-zł.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z up. BURMISTRZA

(-) Rita Serafin

Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2006 08:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż