w sprawie wyboru banku na obsługę bankową budżetu gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XXXIII/280/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.07.2005r.

w sprawie wyboru banku na obsługę bankową

budżetu gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Wybrać w trybie przetargu nieograniczonego bank o nazwie: ING Bank Śląski SA Oddział w Rybniku, 44-200 Rybnik ul. Wieniawskiego 3, do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy Kuźnia Raciborska.

§2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy z bankiem określonym w §1 niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyboru banku na obsługę bankową budżetu gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2005 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż