w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Uchwała nr XXXIII/282/2005

Rady Miejskiej w  Kuźni Raciborskiej

z dnia 07.07.2005r.

 

w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art.18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Oddać w trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, na cele związane z działalnością zakładu, według poniższego zestawienia:

1)      działka nr 639/3 zapisana w KW 18902, o powierzchni 0,0716 ha, położona w Kuźni Raciborskiej na karcie mapy 3 przy ul. Słowackiego 6, zabudowana  budynkiem stanowiącym siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,

2)      część działki nr 639/10 zapisanej w KW 36276, o powierzchni ok. 0,2500 ha (zgodnie z załącznikiem graficznym), położonej w Kuźni Raciborskiej na karcie mapy 3 przy ul. Słowackiego 6, zabudowanej budynkami, w których znajdują się pomieszczenia socjalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, garaże i magazyny.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2005 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż