w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 

Uchwała nr X/100/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 września 2015 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U.z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,poz.782 z późn.zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, oznaczonej jako działka nr 721/5, karta mapy 4, o pow.0,0948 ha, zapisanej w KW GL1R/00005753/5, położonej w Turzu przy ul. Raciborskiej.

 

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2015 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż