w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim”

Uchwała nr V/52/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 03 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu

pn.: „Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity w Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Gmina Kuźnia Raciborska przyjmuje do realizacji projekt pn.: „Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim" realizowany w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Koszt projektu 7.770,00 zł w ramach, którego Gmina Kuźnia Raciborska nie wnosi wkładu własnego. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2011 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż