w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego

Uchwała Nr V/47/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 03 marca 2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

tego samego lokalu użytkowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie z tym samym najemcą kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego na czas oznaczony 35 miesięcy, stanowiącego własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Kościuszki 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2011 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż