w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała nr XLII/390/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 01.10.2009 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. 333/20 k.m.2, położonej w Kuźni Raciborskiej, zapisanej w KW 29504, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, w części o pow. 18 m2, z przeznaczeniem pod garaż, na okres trzech lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2009 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż