x 
Drukuj
Monika Jordan 30.07.2018 14:24

w sprawie korekty błędu w załączniku nr 2 do zarządzenia nr B.0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 04.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

­

  Zarządzenie nr B.0050.225.2018

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 24 lipca 2018 roku

 

w sprawie korekty błędu w załączniku nr 2 do zarządzenia nr B.0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 04.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póżn. zm.)

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Dokonać korekty błędu w załączniku nr 2 do zarządzenia nr B.0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 04.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w następujący sposób:

pod lp. 1 tabeli w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, usunąć paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z kwotą zwiększenia 500,00 zł  z grupy wydatków oznaczonej 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a dodać do nowoutworzonej grupy wydatków oznaczonej 1.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie korekty błędu w załączniku nr 2 do zarządzenia nr B.0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 04.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.07.2018 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.07.2018 14:24 Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan)