Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

W styczniu w całej Polsce ruszył system darmowych porad prawnych. Jest to efekt wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W powiecie raciborskim działają cztery takie punkty, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci oraz radcowie prawni. Zadanie organizuje Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, Plac Okrzei 4,

2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno – Kulturalne, ul. 1 Maja 8B, 

3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5,

4) Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, tel. 533-977-031

 

Harmonogram – dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00

- wtorek: 12.00 – 16.00,

2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:

- poniedziałek, środa: 14.00 -18.00,

- wtorek, czwartek, piątek: 10.00 - 14.00,

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:

- poniedziałek, wtorek, środa: 11.00 - 15.00

- czwartek, piątek: 08.00 – 12.00,

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 

- od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00. tel. 533-977-031

Parter pokój 7a (wejście główne do budynku)  

 

Uprawnieni:

 - młodzież do 26. roku życia,

 - osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna obejmuje:

 1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Pomoc  prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.02.2016 08:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż