w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Uchwała nr ............................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ............................

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art.13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, oznaczonej dz. nr 321/20 k.m. 2, o pow.0,0036ha, zapisanej w KW GL1R/00038212/1, położonej w Kuźni Raciborskiej.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2011 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż