w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości

Uchwała nr ………..

Rady Miejskiej w  Kuźni Raciborskiej

z dnia  .........................

 

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Wyraża zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach nieruchomości własności Gminy Miasta Kuźnia Raciborska o powierzchni ok. 0,8000 ha stanowiącej część działek: nr 118 zapisanej w KW 35735, nr 114/5 zapisanej w KW 37166 i nr 117/3 zapisanej w KW 41923, położonej w Rudach na k.m. 2 – zgodnie z załącznikiem graficznym.

Darowizna przeznaczona jest na budowę ogólnodostępnego parkingu a także lokalizację wymiennika pompy ciepła i kompaktowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb zabytkowego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2006 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż