w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Kuźnia Raciborska darowizny

Uchwała nr XXX/256/2005

Rady Miejskiej w  Kuźni Raciborskiej

z dnia  27.04.2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez

Gminę Miasta Kuźnia Raciborska darowizny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Wyraża zgodę na przyjęcie przez Gminę Miasta Kuźnia Raciborska darowizny nieruchomości  zabudowanych stanowiących dz. nr 442/1 i część działki nr 442/2 zapisane w KW 5196, położone w Kuźni Raciborskiej na k.m. 3, na których znajdują się: urządzony stadion sportowy i budynek szatni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Kuźnia Raciborska darowizny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2005 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż