Zarządzenie Burmistrza w sprawie Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

Zarządzenie nr B.0152-7/04

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 14.05.2004 r.

 

w sprawie Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 

Na podstawie art. 104 2 § 1 i 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 1998 roku Nr 21 poz. 94 z póź.zm), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź.zm) w związku z art.4 pkt.4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1593 z póź.zm)

zarządzam:

§ 1

Nadać Regulamin Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Traci moc Regulamin Pracy Pracowników Urzędu Miasta w Kuźni Raciborskiej z dnia 10.01.2002 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego.

 

BURMISTRZ

(-) Ernest Emrich

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza w sprawie Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2004 11:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.05.2004 11:04Dodano załącznik "załącznik nr 2"
(Aleksander Serafin)
25.05.2004 11:04Dodano załącznik "załącznik nr 1"
(Aleksander Serafin)
24.05.2004 11:01 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)