Zadania i kompetencje

Zadania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (Pełnomocnika Ochrony)

  1. Organizowanie ochrony informacji niejawnych.
  2. Klasyfikowanie informacji niejawnych.
  3. Udostępnianie informacji niejawnych.
  4. Ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie danych.
  5. Ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych.
  6. Odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
  7. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
  8. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
  9. Opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
  10. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  11. Opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne.
  12. Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
  13. Prowadzenie kancelarii tajnej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania i kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż