w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres dziesięciu lat

Uchwała nr XXI/179/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 01.07.2004 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres dziesięciu lat

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) oraz art.13 ust 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 46, poz.543 z 2000r z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Wydzierżawić część nieruchomość gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 696k.m3 o pow. 50m2, położonej w Kuźni Raciborskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego, na okres dziesięciu lat.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres dziesięciu lat
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2004 13:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż