w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu stanowiącego własność komunalną

Uchwała nr XXI/178/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 01.07.2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu stanowiącego własność komunalną

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.) oraz art.13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 46, poz.543 z 2000r z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Sprzedać w drodze przetargu lokal stanowiący własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, znajdujący się w budynku przy ul. Leśnej 15 w Jankowicach, o pow. użytkowej 15,24m2,  składający się z jednego pokoju i WC wraz z ułamkową częścią w wysokości 363/10000 udziału własności w działce 193 k.m1, oraz niepodzielnych częściach wspólnych budynku.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu stanowiącego własność komunalną
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2004 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż