w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Rekreacji i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Uchwała nr XII/99/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 14 czerwca 2007r.

 

w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Rekreacji i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

 

Na podstawie art.. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 4 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. Nr 75 poz. 2653)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Zatwierdzić Janusza Brzeźniaka na przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Rekreacji i Pomocy Społecznej  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej                                  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Rekreacji i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.06.2007 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż