w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XXX/326/2013

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz.651 ze zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonego w budynku przy ul. Kozielskiej 32a/2 w Kuźni Raciborskiej, o pow. użytkowej 35,81m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni i komórki  wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 14m2  zapisanego w KW GL1R/00044069/8 wraz z udziałem w prawie własności gruntu – działka nr 82/3 k.m.8 – zapisana w KW GL1R/00044068/1 w wysokości 3478/10000 części. 

§2

Traci moc uchwała nr XXVIII/308/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2013 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż