w sprawie zmiany nazwy i siedziby Zespołu Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

Uchwała nr XXI/180/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 01.07.2004 r.

 

w sprawie zmiany nazwy i siedziby Zespołu Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591  z późn. zm. oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 392, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3, pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) po uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

1. Z dniem  1 września 2004 r. zmienić nazwę Zespołu Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej.

 

2. Ustala się nową nazwę Zespołu Szkół o następującym brzmieniu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

w Kuźni Raciborskiej.

 

3. Siedzibą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych będzie budynek szkoły w Kuźni Raciborskiej przy  ul. Piaskowej 28.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2004 r.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA


 

 

Uzasadnienie

1.      Organ prowadzący ma zamiar z dniem 1 września 2004 r włączyć do istniejącego Zespołu Szkół Technicznych nową szkołę - Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej.

2.      Włączenie Gimnazjum spowoduje, że w skład Zespołu obok szkół technicznych wchodzi kolejna szkoła ogólnokształcąca. Proponowana zmiana nazwy ma celu pogodzenie - w nazwie, charakteru wszystkich szkół należących do Zespołu.

3.      Przeniesienie siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych wiąże się z zamiarem przeniesienia wszystkich szkół należących do Zespołu z budynku przy ul. Jagodowej 15 do budynku przy ul. Piaskowej 28.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany nazwy i siedziby Zespołu Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2004 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż