w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała nr ………........

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 02.06.2005r.

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), po przeprowadzeniu tajnego głosowania

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wybrać na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej radnego …………………………………………….

§ 2

Protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2005 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż