w sprawie poparcia apelu wystosowanego do Prezesa Rady Ministrów przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o opracowanie i wdrożenie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rz Odry

Uchwała Nr ………………

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 października 2011 roku

 

w sprawie poparcia apelu wystosowanego do Prezesa Rady Ministrów przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o opracowanie i wdrożenie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry

 

Na podstawie woj. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.), § 25 ust. 1 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 roku Nr 75, poz. 2653 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić poparcie dla apelu wystosowanego do Prezesa Rady Ministrów przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o opracowanie i wdrożenie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry na odcinku od jej górnego biegu na granicy południowej kraju aż po ujście rzeki, wyrażonego w uchwale Nr XII/73/2011 z dnia 29 września 2011 roku.

§ 2

Odpis uchwały przekazać do Prezesa Rady Ministrów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie poparcia apelu wystosowanego do Prezesa Rady Ministrów przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego o opracowanie i wdrożenie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rz Odry
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2011 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż