w sprawie podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego i wniesienie majątku do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzial

Uchwała Nr XLVI/404/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20.10.2006r.

 

w sprawie podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego i wniesienie majątku do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Podjąć działania mające na celu podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładu niepieniężnego do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej, w postaci:

1.      Sieć wodociągowa wraz z infrastrukturą oraz przyłączami w miejscowości Ruda Kozielska.

2.      Nieruchomość zabudowana stacją przepompowni kontenerowej – dz. nr 107/1 k.m. 2 w Rudzie Kozielskiej o powierzchni 0,0105 ha, zapisana w KW 39263.

3.      Nieruchomość zabudowana budynkiem stacji wodociągowej – część dz. nr 92 k.m. 2 w Rudzie Kozielskiej o powierzchni ok. 0,1200 ha, zapisana KW 31704.

4.      Nieruchomość wraz ze studnią głębinową S1 – dz. nr 157/3 k.m. 5 w Rudzie Kozielskiej o powierzchni 0,0404 ha, zapisana KW 35085.

5.      Nieruchomość wraz ze studnią głębinową S2 – dz. nr 161/1 k.m. 5 w Rudzie Kozielskiej o powierzchni 0,0400 ha, zapisana KW 35085.

6.      Nieruchomość zabudowana budynkiem przepompowni - dz. nr 938/5 k.m. 6 w Rudach o powierzchni 0,1081 ha, zapisana KW 34343.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie podjęcia działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego i wniesienie majątku do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzial
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2006 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż