w sprawie ustalenia obniżenia wysokości wskaźników procentowych do obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXV/216/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 09.12.2004 r.

 

w sprawie ustalenia obniżenia wysokości wskaźników procentowych do obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001r.. Nr 142 poz.1591 wraz z póżn.zm. /,art. 6 ust.10 i ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U. Nr 71 poz. 734 wraz z póżn.zm. /

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Ustalić obniżenie wysokości wskaźników procentowych do obliczania dodatku mieszkaniowego w wysokości 50% wydatków przypadających  na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia obniżenia wysokości wskaźników procentowych do obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2004 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż