Zadania Referatu

Zadania Gminne Centrum Reagowania

  1. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.
  2. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej.
  3. Opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.
  4. Planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej.
  5. Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.
  6. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
  7. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony.
  8. Planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej.
  9. Planowanie i realizacja zadań obronnych.
  10. Świadczenia na rzecz obronności.
  11. Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej.
  12. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
  13. Organizacja systemu zabezpieczeń ludności i mienia przed klęskami żywiołowymi.
  14. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
  15. Działalność i nadzór nad dysponowaniem sprzętem i urządzeniami związanymi z ochroną ludności przed klęskami żywiołowymi.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Referatu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż