w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziskach

Uchwała nr XX/193/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 21.12. 2007 r.

 

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziskach

 

Na podstawie art. 18 pkt. 9 ust. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591  z późn. zm. oraz art. 62 ust. 5  w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Rozwiązanie z dniem  31 sierpnia 2008 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Budziskach przy ul. Szkolnej 14, w którego skład wchodzą:

                        - Szkoła Podstawowa,

                        - Przedszkole.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziskach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2008 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż