w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu tych samych nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/222/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu tych samych nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu  tych samych nieruchomości:

1.     Nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem dz. 151/9 k.m.1, położonej w Kuźni Raciborskiej, zapisanej w KW GL1R/00034671/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, w części o pow. 156  m2 z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka letniego oraz lokalu gastronomicznego o powierzchni 37 m² położonego na działce o numerze 151/9 k.m.1  w Kuźni Raciborskiej, na okres 3 lat.

2.     Nieruchomości  gruntowej  oznaczonej w  ewidencji gruntów numerem dz. 266/137 k.m. 2 położonej w Kuźni Raciborskiej, zapisanej w KW GL1R/00008963/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, w części o powierzchni  35 m², z przeznaczeniem pod pawilon handlowy, na okres 3 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu tych samych nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2012 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż