w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej

Uchwała Nr X/101/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 września 2015 roku

 

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz § 63 pkt 2 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2002r. Nr 75, poz. 2653 z późn.zm.), na wniosek Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

W związku z rezygnacją radnego Łukasza Ruhe z członkostwa w Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Pomocy Społecznej, dokonać zmiany jej składu osobowego, ustalając go następująco:

  1. Bartoń Aleksandra,
  2. Kozłowska Elżbieta,
  3. Kriwienok Maciej,
  4. Wajda Mariola.

 

                                                                                        § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2015 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż